Splošni pogoji

Intelectum zaradi kompleksne narave poslovanja ne sklepa pogodb v klasični obliki, ampak za poslovanje veljajo Splošni pogoji za vsako storitev posebej. Priporočam, da se z relevantnimi Splošnimi pogoji vselej sezanite pred kakršnimkoli plačilom.